Tweet

Visual Basic | Menüleri Tanıyalım

File (Dosya) Menüsü

http://www.thecoders.net/uploads/130.jpg

New Project
Yeni bir VB projesi başlarmak için kullanılır. Eğer önceden yüklü başka bir proje varsa ve üzerinde bir değişiklik yapılmışsa , son halinin saklanıp saklanmıyacağı sorulur.[...]

Open Project
Daha önceden diske saklamış olduğumuz bir VB projesini yüklemek için kullanırız.

Add Project
VB 6.0 ile 5.0 sürümünde olduğu gibi uygulamalarımıza birden fazla proje ekleyebiliriz. Proje penseresi birden fazla proje içerdiğinde Proje Group olarak değişir

Remove Project
Aktif uygulamanız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır.

Save Project
Aktif uygulamanız içindeki projeleri ve projeler ile ilişkili tüm dosyaları saklamak için kullanılır.

Save Project As
Daha önce diske saklanmış olan , son hali disktekinden farklı olan tüm bileşenleri yeni bir isimle saklamayı sağlar.

Save <Dosya ismi>
Aktif proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi diske saklamak için kullanılır.

Save <Dosya ismi> As
Daha önceden diske saklanmış bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir.

Print
Aktif fromu , forma bağlı kodları , üzerinde çalıştığınız modülü ya da uygulamanızdaki tüm formları yazıcıya aktarma imkanı sağlar.

Print Setup
Uygulamanızı yazıcıya aktarırken , kullanacağınız yazıcı tipini bilgisayara tanıtma , yazıcıdaki kağıt ve baskı ayarlarını belirtme imkanı sağlar.

Make <Proje_ismi>.EXE
Geliştirmiş olduğunuz projenizi Windows ortamında , VB ortamına ihtiyaç duymadan çalıştırabilir hale getirebilirsiniz.Bu menü seçeneği aynı zamanda ActiveX kontrol projelerini .OCX ve ActiveX kod bileşeni uygulamalarını .DLL uzantılı dosyalara dönüştürmek içinde kullanılır.

Make Project Group
Şayet uygulamanız bir den fazla proje içeriyorsa görüntülenir.

Exit
Visual Basic ortamından çıkmak için kullanılır.

Edit (Düzen) Menüsü
http://www.thecoders.net/ders_res/131.jpg

Undo

Son yapılan değişikliği geri

Redo

Son yapılan işlemi tekrarlar.

Cut

Seçili metnin kesilmesini sağlar.

Copy

Seçili metnin kopyalanmasını sağlar.

Paste

En son kopyalanan veya kesilen metnin yapıştırılmasını sağlar.

Paste Link

Başka bir Windows uygulaması içinden Clipboard'a kopyalanmıi olan verileri , aktif VB uygulaması içine aktarmak için kullanılır. İki uygulama arasında kurulan bir link olduğu için , orjinal nesnenin üzerinde yapılan her değişiklik VB'deki kopyasınada aynen yansımaktadır. Bu menü seçeneği sadece DDE ( Dynamic Data Exchange-Dinamik Veri Değişimi ) özelliğine sahip Windows uygulamaları için kullanılabilir.

Delete Table From Database

Veri tabanından bir tabloyu siler.

Select All

O esnada aktif kod penceresindeki bütün kodu veya form üzerindeki bütün kontrolleri seçmek için kullanılır.

Select All Columns

Diyagramdaki veri kaynağı penceresinde bulunan bütün sütunları seçmek için kullanılır.

Table / Set Primary Key

Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar. Birincil anahtar içeren sütunların null karakteri içermesine müsade edilmez.

Table / Insert Column

Tabloya yeni bir alan eklemek için kullanılır.

Table / Delete Column

Tablodan bir sütun silmek için kullanılır.

Find

Bir VB kodu içerisinde bir metni aramak için kullanılır.

Find Next

Arama işlemini , bir önceki aramada belirtilen ifade için ışıklı kalemin kadığı yerden itibaren yeniden başlatır. Eşdeğeri F3 tuşudur

Replace

Bir metin içinde bir sözcüğü aratıp , bulunduğu takdirde başka bir sözcükle değiştirebilme imkanı sağlar.

Indent

Kursörün bulunduğu satırı tab tuşunun belirttiği ölçüde sağa kaydırır. Eşdeğeri Tab tuşudur.

Outdent

Indent menü seçeneğinin gerçekleştirdiği işin tam tersini yapar. Eşdeğeri SHIFT+Tab

Insert File

Aktif kodun içine kursörün bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyada bulunan kodu eklemek isterseniz bu menü seçeneğini kullanmalısınız.

List Properties/Methods

Kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir ardım kutucuğu görüntüler. Bu işlemin kod yazılımı sırasında kendiliğinden gercekleştirilmesi için Tools/Optionsmenü seçeneğiyle açılan Options diyalog penceresinde Auto List Members seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir.

List Constants

Kod penceresinde , yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler.

Quick Info

Kod penceresinde seçilen fonksiyonların , metodların , prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.

Parameter Info

Kod penceresinde yazılan fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.

Complete Word

VB yamakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmay çalışır. Eğer birden fazla alternatif söz konusu ise , bir tanesini seçmeniz için muhtemel , ilk ifadenin seçili olduğu bütün ifadeleri içeren küçük bir pencere açar.

Bookmarks

Program kodunun çok sık kullanıldığı satırlarına kolay bir şekilde ulaşmak için kullanılır.

Toggle Bookmark

Ulaşılmak istenen satır ( kursörün üzerinde olduğu ) bu tür bir amaç için işaretlenir veya işareti iptal edilir.

Next Bookmark

Bir sonraki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır.

Previous Bookmark

Bir önceki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır.

Clear All Bookmarks

Aktif kod penceresindeki bütün yer tutamaklarını iptal eder.

View (Görünüm) Menüsü

http://www.thecoders.net/ders_res/132.jpg

Code
Seçilmiş olan form ya da modülün Code penceresini görüntülemek için kullanılır.

Object
Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi ( form gibi ) görüntülemek için kullanılır. Eşdeğeri SHIFT+F7

Definition
Kursörün üzerinde bulunduğu , aktif bir prosedüre ait kod penceresini görüntülemek için kullanılır.

Last Position
Kod penceresinde en son bulunduğunuz noktaya yeniden dönmek için kullanılır.

Object Browser
Nesne gözatıcısı penceresi ekrana gelir

Immediate Window
Hata ayıklama penceresi ekrana gelecektir.

Locals Window
O esnada aktif prosedürdeki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir.

Watch Window
Break modda , daha önceden gözlem amacı ile tanımlanmış değişken yada ifadenin o andaki değerini görüntülemek için kullanılır.

Call Stack
Projeleriniz içinde , o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir.

Project Explorer
Project başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede , o esnada aktif olan projeyi oluşturan dosyaların bir listesini görmek mümkün olmaktadır.

Properties Window
Properties ( Özellikler ) başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada stanmış olan değerleri incelemek mümkündür.

Form Layout Window
Layout penceresinde formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir.

Property Pages
Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacıyla özellik sayfalarını listeler. Eşdeğeri SHIFT+F4 tuşlarıdır.

Table
Dyagram penceresindeki pencereleri görünür kılmak vaya bu durumu iptal etmek için kullanılır. Query(sorgu) , View(Görüş) ve Veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır.

Zoom
Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntülemek için kullanılır.

Show Panes
Query(Sorgu) ve View(Görüş) tasarım görüş pencerelerindeki kısımları görüntülemek veya bu kısımların görünmesini iptal etmek için kullanılır.

Tool Box
Araç kutusunu görünür hale getirir.

Color Palette
Seçilmiş VB nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere , renk paletini ekrana getirir.

Data View Window
Data view penceresini görüntüler.

Toolbar
VB'in kullandığı araç çubuğu gruplarından biri akranda görüntülenebilir veya ekrandan silinebilir. Customize seçeneğiyle kendi araç çubuğumuzu yapabiliriz.

Project (Proje) Menüsü

http://www.thecoders.net/uploads/133.jpg

Add Form
Aktif formun içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır.

Add MDI Form
Multiple Document Interface ( Çok sayıda döküman içeren arayüz ) oluşturulabilir veya mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebiliriz.

Add Module
Aktif formun içine yeni veya mevcut bir modül katmak için kullanılır.

Add Class Module
Sınıf Modüllü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak veya mevcut bir sınıf modülü eklemekiçin kullanılır.

Add User Control
Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz ActiveX kontrolleri oluşturmak için kullanılır.

Add Property Page
Yaptığınız ActiveX kontrolleri için özellik sayfası ( Property Page ) oluşturmak için kullanılır.

Add User Document
Projeye yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır. ActiveX dökümanları Internet Explorer programı ile beraber çalışırlar.

Add DHTML Page
Dinamik HTML uygulamalarımıza yeni dinamik HTML sayfaları eklemek için kullanılır.

Add Data Report
Veritabanı uygulamalarına Data Report eklemek için kullanılır. Data Report , raporların hazırlandığı ve gösterildiği tasarım ekranlarıdır.

Add WebClass
IIS (Internet Information Server) uygulamalarına WebClass nesnesi eklemek için kullanılır. WebClass nesnesi tarayıcının HTTP isteklerine karşılık üretilen ve yine tarayıcıya gönderilen web elemanlarını içerir. WebClass nesnesi web server üzerinde bulunur ve tarayıcıya gönderilecek HTML formatındaki sayfaların hazırlanması için Visual Basic kodlarını kullanır.

Add Microsoft UserConneciton
Uygulamaya UserConneciton nesnesi eklemek için kullanılır. DataEnvironment nesnesine benzer fakat UserConneciton nesneleri RDO ( Remote Database Object ) için kullanılır.

More ActiveX Designers
Projenize ekleyebileceğiniz ActiveX tasarımlarını , içlerinden birisini seçmeniz için listeler. Bu menü komutunu kullanabilmeniz için ProjectComponents ile açılan Components penceresinde Designers butonu ile listelenen tasarımları seçerek belirtmelisiniz. İlk değer olarak DataEnvironment nesnesi seçili olarak gelir.

Add File
Aktif olan projenize daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller , formlar , sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri eklemek için kullanılır.

Remove <Dosya ismi>
Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar.

References
Projeniz içerisine başka uygulama programları yada nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar.

Components
VB'te kullanabileceğiniz kontrol nesnelerin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek için kullanılır.

Project Properties
Visual Basic projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır.

Format (Biçim) Menüsü

http://www.thecoders.net/uploads/134.jpg

Size to Grid
Seçilen nesnelerin köşe ve kenar çizgilerini , form üzerindeki noktalarla çakışır hale getirir. Bu nesnelerin otomatik olarak grid noktalarına yerleşmesi için , Tools/Options menüsünde , General seçeneğinde ki Align Controls to Grid seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

Align
Form üzerinde seçilmiş nesnelerin konumunu aşağıda verilen değerlere göre değiştirir.

Make Same Size
Bu seçenek , seçilen nesnelerin boyutlarında ayarlama yapar. 3 alt menüden oluşur.

Horizontal Spacing
Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluklar aşağıdaki alt menülere göre ayarlanır.

Vertical Spacing
Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki düşey boşluklar aşağıdaki alt menülere göre ayarlanır.

Center in Form
Seçilen nesne grubunu form üzerinde ortalar. Horizontaly : seçilmiş nesne grubu içinden en sol ve en sağdaki nesnelere göre grup , form üzerinde yatay olarak ortalanır.

Order
Seçimiş olan nesneyi , formda bulunan diğer nesnelerin önüne veya arkasına getirir.

Lock Controls
Form üzerindeki kontrolleri bulundukları pozisyonda kilitler. Bu komuttan sonra kontroller form üzerinde hareket ettirilemez. Bu durumun iptali için aynı menü seçeneği tekrar seçilir.

Debug (Hata Yakalama) Menüsü

<br />
http://www.thecoders.net/uploads/135.jpg

Step Into

Tasarım esnasında , Visual Basic kodundaki o esnada kürsörün işeret etmiş olduğu komutu çalıştırır.

Step Over

Step Into komutuna benzer. En önemli fark , icra edilen aktif komut , bir prosedür çağırma komutu ise , o prosedür tek bir komut gibi bütünü ile icra edildikten sonra , esas koddaki bir sonraki deyime geçilir.

Step Out

O esnada icra edilen fonksiyonun içinde kursörün işaret etmiş olduğu komuttan itibaren bütün komutlar çalıştırılır ve fonksiyonun çağrıldığı esas kodda bir sonraki deyime geçilir.

Run To Cursor

Programı yeniden başlatarak kursörün olduğu kısma kadar icra ettirilmesini sağlar.

Add Watch

Bir değişken veya ifadenin programın icrası boyunca değerinin izlenmesini sağlar. Bu menü elemanının seçimi ile ekrana bir dialog kutusu çıkar. Expression kısmına izlenecek değişken yerleştirilir.

Edit Watch

Gözlenen değerler üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmak istenirse kullanılır.

Quick Watch

Break modunda kursörün üzerinde bulunan özelliğin veya değişkenin değerini görüntüleyen bir dialog pencersi görüntüler.

Toggle Breakpoint

Tasarım esnasında kullanılabilen bir komuttur. Kod üzerindeki durma noktalarını bilirtmek için kullanılır.

Clear All Breakpoints

Toggle Breakpoint ile belirtilen bütün durma noktalarını iptal eder.


ytu_burak
ytu_burak@hotmail.com
25 Haziran 2006 18:46

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg