Tweet

Visual Basic | Çalışma Ekranını Tanıyalım

http://www.thecoders.net/uploads/124.jpg

Çalışma ekranının genel görünümü üstteki şekilde görülmektedir. Şimdi buradaki menülerin açıklamalarını ve kullanılışlarını inceleyelim

Project Penceresi
http://www.thecoders.net/uploads/125.jpg

Vısual Basic programları , program tamamlandığında bir araya getirilmiş ya da derlenmiş birkaç dosyadan oluşur. Vısual Basic tasarımcıları bir proje üzerinde çalışırken bu bileşenlerin birinden diğerine geçebilmemizi kolaylaştırmak için , programlama ortamına yukarıdaki şekil teki gibi bir PROJECT PENCERESİ eklemişlerdir . Project penceresi , programlama sürecinde kullanılan bütün dosyaların listesini içerir ve iki özel düğme aracılığıyla bunlara erişim sağlar:View Code ve View Object. File ve Project menülerindeki komutları kullanarak bir projeye dosya ekleyebilir , çıkarabilir ya da kaydedebilirsiniz. Projede değişik yapıldıkça,bunlar Project penceresine de yansıtılır.[...]

Bir programlama projesinin tüm destekleyici dosyalarının listesini tutan dosyaya Visual Basic project (.vbp) dosyası adı verilir. Visual Basic 6'te birden çok proje dosyası aynı anda Project penceresine yüklenebilir ve bunlar arasında adlarına tıklayarak geçiş yapılabilir. Proje adının yanında, her bir proje içindeki bileşenler,Windows gezginindeki ağaç yapısına benzer şekilde görüntülenir . Klasörlerin yanındaki artı ve eksi imlerine tıklayarak , Forms, Modules gibi kategorileri içeren bu dalları genişletebilir ya da daraltabilirsiniz.

Properties Penceresi
http://www.thecoders.net/uploads/126.jpg

Yukarıdaki şekide görüldüğü üzere Properties penceresi, bir form üzerindeki kullanıcı arabirimi öğelerinin niteliklerini yada özellik ayarlarını değiştirmemizi sağlar. Özellik ayarı, kullanıcı arabirimindeki nesnelerin sahip olduğu bir niteliktir. Özellik ayarlarını, kullanıcı arabiriminizi yaratırken properties penceresinden yada programınız çalışırken program kodu aracılığı ile değiştirebilirsiniz. Properties penceresinde, form üzerinde bulunan bütün öğeleri ( nesneleri ) gösteren bir nesne açılır liste kutusu bulunur. Properties penceresi, her nesne için değiştirilebilen bir özellik ayarları listesini de içerir. ( özellikleri alfabetik yada kategorilere göre görüntüleyebilirsiniz )

ToolBox (Araç) Kutusu Penceresi

http://www.thecoders.net/uploads/127.jpg

Yandaki şekilde VB ile bir proje oluşturulurken, yaratılan form üzerine eklenilen araçların bulunduğu araç kutusu görülmektedir. Buradan istediğiniz araç seçilerek kolaylıkla çalıştığınız form üzerine eklenir. Daha sonra bu aracın gerçekleştirmesini istediğiniz işlevler gerekli kodlar ile gerçekleştirilir. Şimdi bu araçların ayrıntılı açıklamalarını aşağıda inceleyelim.
ToolBox Üzerindeki Standart Kontroller

Gösterge
Form üzerine aktarılıp görüntülenemeyen yegane kontrol nesnesidir. Form üzerine çizilmiş bir kontrol nesnesinin boyutunu değiştirmek veya bu kontrol nesnesini hareket ettirmek gerektiği zaman yararlanılır.

Resim Kutusu (Picture Box)
Resim kutusu nesnesi yardımı ile form üzerinde grafikleri görüntülemek mümkündür. Ayrıca, diskinizin herhangi bir dizini içinden çağıracağınız bir bitmap, ikon(icon) ,bir resimde yükleyebilirsiniz

Etiket(Label)
Etiket kontrol nesnesi, kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek bir metni görüntülemek ya da icra esnasında uygulama tarafından değiştirilemeyecek bir metni görüntülemek amacı ile kullanılabilir.

Metin Kutusu (Text Box)


    * Metin kutusu kontrol nesnesi iki ayrı amaç için kullanılabilir
    * Uygulama tarafından üretilen bilgilerin ekranda, form üzerinde görüntülenmesi amacı ileÇerçeve (Frame)
Çerçeve nesnesi, form üzerine yerleştirilecek kontroller için görsel ve fonksiyonel anlamda bir grup oluşturma imkanı sağlar. Bu anlamda, çerçeve içine alınan kontroller, diğerlerinden kolayca ayırt edilirler.

Komut Butonu (Command Button)
Komut butonu, kullanıcı tarafından seçildiği zaman, belirli bir işlemi yerine getirir. Bu işlem, kendisine bu olaya bağlı olarak yüklenmiş olan kod ile gerçekleştirilir. Komut butonu mouse yardımı ile bir kez tıklatma(click)işlemi gerçekleştirilebilir. Çeşitli diyalog pencerelerinde karşımıza çıkan OK ve CANCEL butonları komut butonlarına örnektir.

Kontrol Kutusu (Check Box)

Kontrol kutusu, açma ya da kapama gibi ya da seçme ve iptal gibi ikili bir kontrole ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Kullanıcı , belirtilen seçeneği seçerse, kutu içinde bir işaret sembolü görüntülenir. Kullanıcıya Evet/Hayır gibi seçenekler vermek için kullanılır.

Opsiyon Butonu (Option Button)
Option butonları bir grup halinde kullanılırlar. Bu grup içersinde, her buton bir seçeneği temsil eder. Kullanıcı seçtiği seçeneği, ilgili opsiyon butonunu işaretleyerek belirtir.

Kombine Kutu (Combo Box)
Bir kombine kutu, metin kutusu(text box) ve liste kutusunun (list box) özelliklerini bir araya toplar. Örneğin, kullanıcı metin kutusu gibi içine metin yazabilir ya da liste kutusu gibi, kutu içine yerleştirilmiş isimlerden istediklerini seçebilir.

Liste Kutusu (List Box)
Liste kutusu, kullanıcının içinden bir ya da daha fazla isim seçebileceği bir liste içerir. Listeye yeni isimler eklenebilir ya da listedeki bazı isimler çıkartılabilir. Örneğin, bir liste kutusu ile çeşitli ülke isimlerini listeleyebilirsiniz Kullanıcı bir isim seçince, o ülke isimlerini listeleyebilirsiniz. Kullanıcı bir isim seçince, o ülkenin özellikleri listelenebilir.

Yatay Kaydırma Çubukları (Horizontal Scroll Bars)
Kullanıcıya, listeler içinde veya büyük miktarda bilgi boyunca yatay hareket imkanı sağlar. Bu anlamda, bir fonksiyonun değerlerinin görüntülenmesini, bir yatay hareket çubuğunun hareketi ile ilişkili olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Düşey Hareket Çubukları (Vertical Scroll Bars)
Düşey hareket çubukları, yatay hareket çubukları için söylenen işlemleri düşey olarak gerçekleştirirler.

Zamanlayıcı (Timer)
Uygulamanın çalışması esnasında, zamana bağlı olarak belirli aralıklarla, belirli eylemlerin gerçekleşmesini denetlemek amacı ile kullanılır.

Sürücü Listeleme Kutusu (Driver Box)
İcra esnasında, geçerli sürücülerin bir listesini sunmak ve sürücüler arasında geçiş yapmak amacı ile kullanılır . Sürücü listeleme kutusu, bir dosyayı belleğe yüklemek (açmak-open)amacı ile oluşturulan bir diyalog penceresinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Dizin Listeleme Kutusu (Directory List Box)
İcra esnasında, aktif durumdaki sürücünün yolunu(path)ve dizinlerini (Directories)görüntüler. Bu kontrol nesnesi, kök dizinden (root directory) seçilmiş bir yolu izleyerek hiyerarşik olarak dizin listesini görüntületmek amacı ile kullanılabilir. Aynı zamanda doğal olarak bir dosya açma diyalog penceresinin bir parçası olarak ta kullanılabilir.

Dosya Listeleme Kutusu (File List Box)

Verilen bir dizin içindeki tüm dosyaları listeler. Kullanıcı, listelenmiş dosyalar içinden bir dosya seçebilir. Bu kontrol nesnesi de, bir dosya açma diyalog penceresinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Şekil (Shape)
Tasarım (desing)zamanında görünür olan bir kontrol nesnesidir. Tasarım esnasında, form üzerine , kare,daire,elips,dikdörtgen gibi şekilleri yerleştirmek amacı ile kullanılır.

Çizgi(Line)
Çizgi kontrol nesnesi, tasarım esnasında, form üzerine yatay, düşey ya da eğik çizgi yerleştirmek amacı ile kullanılır. Çizgi kontrol nesnesi formu parçalara ayırmak amacı ile kullanılabilir.

Görüntü (Image )
Bir resmi görüntüleyebilen grafik tipte bir kontrol nesnesidir. Bu açıdan resim kutusuna (picture box) benzer. Fakat, resim kutusuna oranla daha az sistem kaynağı kullanılır. Mouse ile clicklendiği zaman, komut butonuna benzer özellik gösterir. Örneğin bir firma, firmanın logosunu görüntü nesnesi içine yerleştirerek, resim üzerine mouse ile click işlemi gerçek-leştirildiğinde firma hakkında bazı bilgiler listeleyen bir tanıtım yazılımı oluşturabilir.

Veriye Erişim (Data Access)
Sistemde mevcut olan veri tabanlarına erişerek, bilgi güncelleme, edit ya da bilgi görüntüleme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlar.

Ole İstemci (Ole Client)
Nesneyi bağlama ve yerleştirme yöntemi, Windows işletim sistemince kullanılan yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde, bir windows uygulama programı (Mesela Visual Basic 6.0) ile geliştirilen bir proje içine başka bir windows uygulama programından nesneler aktarmak mümkündür.


ytu_burak
ytu_burak@hotmail.com
14 Nisan 2006 15:23

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg