Tweet

RSS

Güncellenebilen sitelerde kullanılan ve ziyaretçiye siteye girmeden içeriği okutabilen servise rss adı verilmektedir.Bir rss servisi xml uzantılı olması koşulu yoktur.Asp ve php ilede rss sayfaları tasarlanabilir ve ziyaretçiye okutulabilir.Okutma işlemleri genellikle Sharpreader tarzı programlarla okunabildiği gibi mozilla gibi browser lara eklenen reader plugin leri ilede aynı işlem yapılabilir.Aşağıda asp ile yazılmış örnek bir rss sayfasının kodları bulunmaktadır.Çalıştırıldığında hata almamak için tr karakterleri replace ederek temizliyoruz.Kendi sisteminize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.Örnek teşkil etmesi açısından yararlı bulunacağı kanaatindeyim.[...]

CODE:
<% 
Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb )}; DBQ=" & Server.MapPath("dbfiles/db.mdb" )

Response.Buffer = True
Response.ContentType = "text/xml"

Function Temizle(strInput )
strInput = Replace(strInput,"&", "&" )
strInput = Replace(strInput,"", "" )
strInput = Replace(strInput,"""", """ )
strInput = Replace(strInput,">", ">" )
strInput = Replace(strInput,"<","<" )
strInput = Replace(strInput,"İ","I" )
strInput = Replace(strInput,"Ş","S" )
strInput = Replace(strInput,"Ü","U" )
strInput = Replace(strInput,"Ö","O" )
strInput = Replace(strInput,"Ç","C" )
strInput = Replace(strInput,"Ğ","G" )
strInput = Replace(strInput,"ğ","g" )
strInput = Replace(strInput,"ı","i" )
strInput = Replace(strInput,"ş","s" )
strInput = Replace(strInput,"ü","u" )
strInput = Replace(strInput,"ö","o" )
strInput = Replace(strInput,"ç","c" )
Temizle = strInput
End Function
%>

<rss version="2.0">
<channel>
<title>Site Name</title>
<link>http://www.sitename.com</link>
<description>Top 20</description>
<language>tr</language>
<%
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
SQL = "Select * from tablo_adi order by tarih desc"
rs.Open SQL,baglanti,1,3

i = 0
Do While i =< 19 And Not rs.Eof
Response.Write "<item>"
Response.Write "<title>" & Temizle(rs("icerik_adi" ) ) & "</title>"
Response.Write "<link>http://www.sitename.com/icerik.asp?id="& Temizle(rs("id" ) ) &"</link>"
Response.Write "<description>İcerik Aciklamasi : " & Temizle(rs("icerik_aciklamasi" ) ) & "</description>"
Response.Write "</item>"

i = i + 1
rs.MoveNext
Loop

rs.Close
%></channel></rss>


Oguzz
oguz@thecoders.net
18 Haziran 2007 20:35

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg