Tweet

CPU-RAM İlişkisi

Ramler entegre devre biçiminde üretilir.Dış dünya ile bağlantıyı sağlayan çeşitli uçları vardır.Bir ram genelikle byte biçiminde organize edilmiş gözeneklerden meydana gelir.Her gözenek içerisinde tipik olarak 8 adet bit bulunmaktadır.Ama 8 bit olması zorunlu bir kural değildir.Ramler genellikle kapasite olarak;[...]

Gözenek sayısı x gözenekteki bit sayısı

yani örnek verirsek 1024 x 8 tarzında ifade edilebilir.

1024 byte lık bir Ramde herhangi bir gözeneği seçebilmek için ikilik sistemde 10 tane elektriksel hat gereklidir.Dışarıdaki bir devre bu uçlara 5 volt yada 0 volt gerilim uygulayarak bir sayı oluşturur.Ram devreside bu bilgiyi alarak hangi gözeneğin seçilmiş olduğunu anlar.Bir gözeneği seçmek için kullanılan bu uçlara Ram in adres uçları denilmektedir.A0,A1,A2 ... biçiminde anlatmaya sıra gelir.Bu işlem ayrı bir uçtan yapılır.Bu uca R/W ucu denir.Örneğin bu uca 5 volt gerilim uygulanırsa okuma yapılacağı,0 Vol uygulanırsa yazma yapılacağı anlamına gelir.Ram in gözeneklerdeki bilgiyi aktarmak için kullanılan bir veri ucu vardır.Bu uçlar genellikle D0,D1,D2 ... şeklinde isimlendirilir.Bu durumda 1024*8 lik bir ram de 10 tane adres ucu , 8 tane data ucu ve bir tane de R/W ucu olmalıdır.Ek olarak başka uçlarda vardır.

Ram den okuma şöyle yapılır..

Adres ucuna gözenek numarası girilir
R/W okuma konumuna getirilir
Bir süre beklenir ve data uçları örneklenir..


Yazma işlemi yapılırken..

Gözenek numarası adres uçlarına bırakılır
R/W ucu yazma konumuna getirilir
Yazılacak bilgi ikilik sistemde data uçlarına bırakılır..


CPU Ram İlişkileri

Genel olarak CPU nun adres uçlarıRam in aders uçlarıyla data uçlarıda yine ram in data uçlarıyla bağlantıdadır.Benzer bir şekilde cpu nun kontrol uçları ram in çeşitli kontrol uçlarıyla bağlantılıdır.Bir cpu nun adresleyebildiği max. fiziksel ram kapasitesi vardır.Bu kapasite cpu nun adres uçlarının sayısıyla doğrudan ilgilidir.2.80 ve 8080 işlemcilerin 16 adres ucu vardır.Bu işlemciler ancak 64 kb bellek kullanabilirler.İntel 286 işlemcisinin 24 aderes ucu,386 ve 486 işlemcilerinin 32 adres ucu vardır.İşlemcinin ram den bir seferde transfer edeceği bilgi veri data uçlarının sayısına bağlıdır.

CPU içindeki elektronik devrelere bağlantılı olarak ram den çekilen bilginin geçici süre saklanmasında kullanılan cou içerisindeki küçük bellek bölgelerine register ismi verilmiştir.Bir mikro işlemcinin kaç bitlik mikro işlemci olduğu register uzunluğu ile ölçülür.80386 işlemcisi 32 bitlik bir işlemcidir.Çünkü 32 bit register lara sahiptir.Mikro işlemcinin register uzunluğu işlemcinin bir hamlede kaç bitlik bilgi üzerinde işlem yapabildiğini anlatır.8086 16 bitlik bir mikro işlemcidir..

Mikro işlemci her işlemi bir makina komutuyla yapar.Makina komutu işlemciye hangi işlemin yapılacağını anlatan byte topluluğudur.Her mikro işlemcinin bir komut düğmesi vardır.Bütün program bu komutlarla ifade edilmek zorundadır.Makina komutlarının sayısı CISC ailesi mikro işlemcilerde,RISC ailesi mikro işlemcilerine göre daha fazla ve çeşitlidir.

Makina komutları tek operandlı yada iki operandlı olabilir.

Genel şemali şöyledir..

CODE:
{Komut operand} INC AX
{Komut operand1,operand2} ADD AX,BX tarzında..


thecoders.net | Oguzz


Oguzz
oguz@thecoders.net
19 Mayis 2008 21:16

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg