Tweet

Access Veritabanında Arama

Merhaba. Şimdi Access veritabanından SQL sorgusuyla arama yapmayı ve sonuçları textbox'larda göstermeyi öğrenelim.

İlk önce veritabanımızı oluşturalım. Veritabanımızın Adı: vt olsun. vt isimli veritabanının içine tblDeneme adında bir tablo oluşturalım ve içine ad ve soyad isminde 2 sütun ekleyelim. [...]

Daha sonra form tasarımımızı yapalım. 3 textbox ve 1 buton atalım. textbox'ların ilkinde ada göre arama olayını gerçekleştireceğiz. Diğer 2 textbox'ta ise adı ve soyadını listeleteceğiz.

Form tasarımından sonra kod bölümüne geçelim ve butona şu kodları yazalım:

CODE:
'formumuzun en basına aşağıdaki kodu ekliyoruz.
imports system.data.oledb

Dim baglan As New OleDb.OleDbConnection
baglan.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= " & Application.StartupPath & "/vt.mdb" ' Access veritabanına baglandık.
baglan.Open() 'access bağlantımızı açtık.
Dim da As New OleDbDataAdapter("Select * From tblDeneme Where Ad='" + textbox1.Text + " '", baglan) ' Sorgumuzu Çalıştırdık.
Dim cmd As New OleDbCommand("Select * From tblDeneme Where Ad='" + textbox1.Text + " '", baglan)
Dim ds As New DataSet ' dataseti tanımladık.
Dim dr As OleDbDataReader ' verileri okumak içib data reader'ı tanımladık
da.Fill(ds) ' data adapter'ı datasete bagladık.
dr = cmd.ExecuteReader
' verileri 0'dan başlayarak listelettiriyoruz.
textbox2.Text = dr.GetString(0) ' 0 değeri ilk sütun olduğu içindir.
textbox3.Text = dr.GetString(1) ' 1 değeri 2. sütun oldugu içindir.


x-dark
karagoz.yusuf@hotmail.com
18 Eylul 2008 21:22

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg