Tweet

PHP | Operatörler

Operatörler, değerler ve değişkenler üzerinde işlem yaparak onları düzenlememizi sağlayan özel karakterlerdir.

Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörlerin kullanımı oldukça basittir. Bildiğimiz basit matematik işlemleri sembolize ederler.[...]

Operatör İsim Örnek
+ Toplama $a + $b
- Çıkarma $a - $b
* Çarpma $a * $b
/ Bölme $a / $b
% Kalan $a % $b

Bu işlemlerin sonucunu bir değişkende saklayabiliriz.
Örnek

CODE:
<?  
$sonuc = $a + $b;

$d1 = 13;
$d2 = 5;
$sonuc2 = $d1 % $d2;
// $sonuc2 değişkeninin değeri 13 ün 5 e bölümünden kalan 3 e eşittir.
?>


String Operatörleri
Genelde tek string operatörü kullanılır buda "." dır. Stringleri birleştirmek için kullanılır.
Örnek
CODE:
<? 
$a="gök";
$b="kuşağı";
$sonuc=$a.$b;
?>


Atama operatörleri


Atama operatörü = dir. Bu operatör beklide kod yazacağınız zaman diliminde en çok kullanacağınız karakter olacağından emin olabilirsiniz.
CODE:
<?
$deg = 0;
$deg2="text";
$deg3=$deg2;
?>

Şeklinde değişik kullanım şekilleri vardır.

Bileşik Atama operatörleri
Basit atama operatörlerin dışında farklı bileşik atama operatörleri de vardır.

Operatörler Kullanılışı Eşdeğer
+= $a +=$b $a=$a + $b
-= $a -=$b $a=$a - $b
*= $a *=$b $a=$a * $b
/= $a /=$b $a=$a / $b
%= $a %=$b $a=$a % $b
.= $a .=$b $a=$a . $b

Arttırma Operatörleri
(++)(--) operatörleri ile önden ve arkadan arttırma, azalma şeklinde kullanılır. Önden arttırmaya örnek vermek gerekirse;
CODE:
<? 
$a=10;
echo ++$a;
?>

yukarıdaki kodda $a nın değeri 11, ekran çıktısı 11 dir çünkü php yorumlayıcısı (++) operatörünü görünce $a nın değerini 1 arttırdı ardından ekrana yazdı. Arkadan arttırma için;
CODE:
<? 
$a=10;
echo $a++;
?>

Bu kodda $a nın değeri 11 ekran çıktısından alınan değer 10 dur. Çünkü php yorumlayıcısı ilk olarak $a yı gördü ve yazdı ardından değerini 1 arttırdı.

Karşılaştırma Operatörleri
Php de en sık kullanılan karşılaştırma operatörleri (= =) ve (! =) eşit veya eşit değil anlamlarına gelirler. Diğer karşılaştırma operatörleri ise ;

Operatör Anlamı Kullanılışı
= = eşittir $a = = $b
= = = denktir $a = = = $b
! = eşit değil $a ! = $b
< > eşit değil $a < > $b
< küçüktür $a < $b
> büyüktür $a > $b
<= küçük veya eşit $a <= $b
>= büyük veya eşit $a >= $b

Bu operatörlerde dikkat çeken yeni = = = (denklik) operatörüdür php 4 ile gelen bir yeniliktir. Şöyle çalışır karşılaştırdığı değişkenin eşitliği yetme, eşitliğin yanı sıra karşılaştırılan değişkenlerin türlerinin de aynı olması şarttır.
Bu operatörleri kod içinde şart(condition) kelimeleriyle kulanırız..

Örneğin

CODE:
<?
$a=15;
$b=7;
if($a>$b)
{
echo "a büyüktür b den.";
}

?>


Mantıksal Operatörler
Mantıksal operatörler, çoklu mantıksal sorgular yapmakta kullanılır örneğin bir değişkenin 0 ile 50 sauıları arasında olduğunu AND operatörü ile gösteririz.

CODE:
<?
$a = 23;

if($a > 0 && $a < 50)
{
echo "a 0 dan büyük 50 den küçüktür.";
}
?>


PHP; AND, OR, XOR ve NOT mantıksal operatörlerini destekler.

Operatör Adı Kullanılışı Sonuç
! NOT !$a $a true alıyor ise false döndürür.
&& AND $a && $b $a ile $bnin ikiside true ise true döndürür.
|| OR $a || $b $a yada $b true ise true döndürür.
And AND $a and $b && ile aynı görevi yapar.
Or OR $a or $b || ile aynı görevi yapar


Hata bastırma Operatörü

Hata bastırma operatörü @ ile sembolize edilmiştir. Bir değeri olan veya değer oluşturan her ifadenin önünde kullanılabilir.

Örneğin
CODE:
<?
$a = @ (12/0);
?>


Yukarıdaki kod da @ kullanılmasaydı sıfıra bölme hatası verecekti fakat şu haliyle ekranda bir hata gözlemlenmiyor.

Çalıştırma Operatörü

( ` ` ) Görüldüğü gibi çift tırnaktan oluşur bildiğimiz tek tırnak değildir. Klavye ~ nın bulunduğu yerde bulunur. Bu tırnaklar arasına yazılan komutlar bulunduğunuz sunucunun komut satırına yazılmış gibi işlem görür.
Örneğin
Unix sunucu için
CODE:
<? 
$list = `ls -la`;
echo $list;
?>

Windows sunucu için
CODE:
<?
$list = `dir c:`;
echo $list;
?>

iki örnek kodda da ekrana bulunduğunuz sunucunun dizinleri listelenir.


Dia
okanatabag@gmail.com
2 Temmuz 2005 15:20

İlgili Olabilecek Makaleler


Yorumlar (0)
Ziyaretçi olarak yorum yazamazsınız. Üye olmak için tıklayın Üye iseniz giriş yapın.MENÜ » FORUM
Menü » Takip et
RSS Facebook Twitter Friendfeed
Sık Kullanılanlar Google Yahoo Live
Menü » Paylaş
E-Posta ile gönder Twitter Facebook Friendfeed
Buzz Stumbleupon Delicious Digg